T1:146


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Skiästa, är skategårdar            2.
     1.  Är                               11 öre.
     2.  Är                               11 öre.
B.  Utsäde,                            25 tunnor.
     Hafre jord,                        2 tunnor.
     Lind i samma gärde,           4 tunnor.
     Noch lind i samma gärde,   2 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                             23 3/4 tunnor.
     Hafre jord,                         1 1/2 tunnor.
     Lind i samma gärde,            3 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö            21 lass.
E.  Myrwalss eng, höö              90 lass.
     Uti samma eng är lindwall,    4 lass.
F.  Hafre wreet, utsäde             1 1/8 tunnor.
G.  Utsäde,                               1 1/8 tunnor.
H.  Stubbeng eng, höö              4 lass.
I.   Eng, höö                              3 lass.
K.  Beetess haga, doger till eng.
L.  Skogz eng,                            4 lass.
M.  Skogz eng af myrwall, höö    6 lass.
N.  Myreng, höö                         4 lass.
O.  Myreng, höö                         3 lass.


(Karttext:)
Swart mylla.
Gränsta och Boda möta.
Swart mylla.
Hafre jord.
Lind.
Hafre jord.
Lind.