T1:147


(Rubrik:)
Lilleheradh sochn.


      Notarum explicatio.

P.  Eng, deel myr och deel hård,  18 lass.
Q.  Torpet, heeter Alleby torp.
R.  Utsäde,                                  2 1/8 tunnor.
S.  Utsäde,                                  1 1/8 tunnor.  Höö 3 lass.
     Skog och muulbet till fyllest.
     En liten qwarn till nörre
     gården, som går hööst och wåhr.
     En liten humblegård till hwar gård.
     Fiske och sågequarn,             0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården åhrligit utsäde,       13 5/8 tunnor.
     Höö,                                 78 1/2 lass.
2.  Gården, utsäde                  13 5/8 tunnor.
     Höö,                                  78 1/2 lass.


(Karttext:)
Moo jord.
Swart mylla.
Swart mylla.
Hafre jord.


Författad år 1652 af
Johan Åkeson.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.