T1:148


(Rubrik:)
Tunhunderadz heradt Lilleheradh sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Krusstorp, och hörer till bruck-
      mästaren Peder Jönsson
B.  Utsäde                                   2 1/8 tunnor.
C.  Utsäde,                                  3 ½ tunnor.
D.  Godh eng nyrögd, höö           66 lass
      Taller jord i både gärden.
      Skog och muulbeet tillfyllest.
      Såg och miölquarn                 0
      Fiske och humblegård            0

(Karttext:)      

Scala Ulnarum