T1:150-151


(Rubrik:)
Tunhunderadz heradt Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A. Gränesta, skategård 1    16 öresland
B.  Utsäde                                   21 tunnor.
C.  Utsäde,                                  23 tunnor.
D.  Wreeten                                 3 3/4
E.  Salt engen                               140 lass
F.  Beetz haga    } Haga både till åker och eng.
G.  Beetz haga
H. Jgenlagd åker    3 tunnor    räntar höö    9 lass
I.   Hörer till Kråkebo, är arf och egit, ??? folio 153
K. Engestyket till Hammarby, är frälse, höö 15 lass.
     Muulbeet och  tarfueskog till nödtorften.
     Jntet fiske. Åker af godh leerjord.
L.  Humblegård till 500 stenger.
     Sågh och miölquarn            0.

(Karttext folio 150:)

Scala Ulnarum

(Karttext folio 151:)

Hammarby egor möta, är frälse.
Hackesta möter
Wägen åt Wästeråss
Linda
Täppa
Scala Ulnarum