T1:152-153


(Rubrik:)
Tunhunderadz heradt     Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Krijsta skategård    1    15 ½ örsland
B.  Utsäde                                   24 tunnor.
C.  Torpet
D.  Utsäde,                                  30 tunnor.
F.  Tallengen                                21 lass
G. Utsäde                                    1 ½ tunna    Höö    42 lass, hörer till Kråkebo folio 153.
H.  Beetz haga till Krijsta, duger till åker och eng.
     Muulbeet och schog litet. Fiske vtj Mälaren.
     Sågh och miölquarn och humblegård    0.
     Godh åker af leera.

I.  Kråkebo, arf och egit heman 1    6 örsland.
K. Utsäde                                      11 tunnor
L. Utsäde                                       10 tunnor
    Muulbeet till nödtorfften. Skogh ingen. litet tarfskog.
    Fiske vthi Mälaren.
    Eng här till fins, folio 152. noterat littera G    42 lass.
    Godh åker af leera.

(Karttext:)

???
Scala Ulnarum