T1:156-157


(Rubrik:)
Tunhundradz heradt Luneby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Kanike Lundby    16 örsland.
B.  Utsäde                                   19 tunnor.
C.  Utsäde                                   20 tunnor både reen säde och hafre.
D.  Lille engen                              24  lass.
E.  Utsäde                                    3/4 tunnor.
F.  Engen                                     50 lass.
G.  Lundby kyrkia och prästegård.
H.  Präst åkeren                           4 3/8.
I.   Utsäde                                   6 ½ tunnor med wreten M.
K. Hagan                                    14 lass.
L.  Enget                                     16 lass.
     Skogh och muulbeet ganska ringa.
     Något litet tarfue skog som är ??? och sköön.
     Vedebrand till nödtorften. Fiske        0.
     Humblegård                                     0.
     Denne gård ligger till Biskopz gården i Wästerååss.
     Sågh och miölquaren                         0.
     Godh åker af leerjord.

(Karttext:)

Igenlagd åker
Scala Ulnarum