T1:159


(Rubrik:)
Tunhundradz heradt Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Össby skategård        1.
     Cronegård                  1.
B.  Utsäde                                   23 tunnor.
C.  Utsäde                                   28 tunnor.
D.  Enget                                     6 lass.
E.  Lille engen                              30  lass.
F.  Betz haga        } Haga till åker och eng.
G. Betz haga       
H. Lång engen                             66 lass hårdwallz
    Schog och muulbeet intz. Fiske        0.
    Humblegårder sågh och miölquarn   0.
    Godh åker af leera.

    Specialis explicatio.1

(Karttext:)

Prästgårdz egor möta
Biärby möter.
Scala Ulnarum


1 Rutan under denna rubrik är tom.