T1:16-7


(Sid 16, saknar karta:)
(Rubrik:)
Siende heradt,  Kungzåhra sochn.


(Sid 17:)
(Rubrik:)
Siende heradt, Jresta sochn.


          Specialis explicatio.

1.  Skattegården utsår,                12 tunnor.
2.  Skattegården,                        13 tunnor.
3.  Frälssegården,                       3 tunnor.
1.  Gården, höö                          70 lass.
2.  Gården, höö                          75 lass.
3.  Gården, höö                           16 lass.


          Notarum explicatio.

A.  Klinta är gårdar,                       3.
     1. Är skattegård,                 11 öressland.
     2. Är skattegård,                 12 öressland.
     3. Är frälssegård,                 2 öressland.
B.  Utsäde,                              22 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                              28 tunnor.
D.  Utsäde,                               5 1/2 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö             48 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö             34 lass.
     Och hörer detta enget till Lijsta, folio 19.
G.  Hårdwalss eng, höö              9 lass.
     Och lyder detta enget till Wässby, folio 18.
H.  Godh myreng, höö               74 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö              39 lass.
     Skogh och muulbette på andras egor.
     Sågh och miölquarn,                0.
     Fiske och humblegårdar,          0.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.(Karttext:)
Hård walss eng.
Wässby möter.
Hårdwalss eng.
Hälla egor i Balundz sochn möta.
Leer jord.
Byengen af hårdwall, intz synnerlig bärande.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord..
Hageby egor möta, är frälsse.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Godh myr eng.
Obrukat åker.
Hälla becken, löper in vti Mälaren wedh Hessle herregård.