T1:160-161a


(Rubrik:)
Tunhundradz heradt Luneby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Biäreby skattegård                1    20 öresland.
B.  Utsäde                                   24 tunnor.
C.  Enget                                    10 lass.
D.  Betz haga                             
E.  Tompt
F.  Utsäde                                    15 tunnor.
G.  Engeet                                    30 lass.
H.  Utsäde                                    7 tunnor.
I.   Enget                                       69 lass.
K.  Utsäde                                    3/4 tunna.
L.  Utsäde                                    1 ½ tunna.
M. Höö                                        4 lass.
N. Utsäde                                    2 tunnor.
O. Utsäde                                    1 ½ tunna.
P.  Utsäde                                    1/4 tunna.
Q. Utsäde                                    1 1/4 tunna.
R. Rögning.
S. Stubbehaga Öster Källängen     6 lass.
T. Käldengien                              20 lass.
    Schog till nödtorften, sampt muulbeet.

(Utanför rutan för Notarum Explicatio:)

Till denne by är nå-
gott fiske i Mälaren.
Sågh och miölquarn    0.
Humblegård               0.
Åker af godh leerjord.

(Karttext:)

På denne sida möter Kanike Lundby åker
Össby och Prästegårdz egor möta
Scala Ulnarum