T1:160-161b1


(Rubrik:)
Geometrisk afritning
öfwer Biäreby uti Wessmanneland,
Tuhundra härad och Lundby sockn
Författad åhr 1652 af framledne landt-
mätaren Johan Åkesson.

      Notarum explicatio.

A.  Biäreby skattegård                1    20 öresland.
B.  Utsäde                                   24 tunnor.
C.  Enget                                    10 lass.
D.  Betz haga                             
E.  Tomt
F.  Utsäde                                    15 tunnor.
G.  Enget                                      30 lass.
H.  Utsäde                                    7 tunnor.
I.   Enget                                       69 lass.
K.  Utsäde                                    3/4 tunna.
L.  Utsäde                                    1 ½ tunna.
M. Höö                                        4 lass.
N. Utsäde                                    2 tunnor.
O. Utsäde                                    1 ½ tunna.
P.  Utsäde                                    1/4 tunna.
Q. Utsäde                                    1 1/4 tunna.
R. Rögning.
S. Stubbehaga öster Källängen     6 lass.
T. Käldengien                              20 lass.
    Skog till nödtorften, samt mulbet.

    Till denne by är något fiskie i Mälaren.
    Såg och miölquaren      0.
    Humblegård                 0.
    Åker af god lerjord.(Utanför rutan för Notarum Explicatio:)

At samma charta jämte beskrifningen
är riktig och lika lydande med det
original som finns i Konglige Landt-
mäterij contoret attesterar Stockholm
den 4 Augusti anno 1736.
                                    Jacob Faggot

(Karttext:)

Össby och Prästegårds ägor möta
På denna sida möter Kanikelundby åker
Scala Ulnarum

1 Denna karta är en kopia över Biäreby, folio 160-161. Kopian upprättades 1736.