T1:162


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt.


(Karttext:)
Skälby möter.
Bäckeby och Kumbla, academie engiar möter.
Skälby möter.
Lind.
Bäälby, Skäleby och Össby engiar möter.