T1:163


(Rubrik:)
Lunby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Tiur, skategård  1,             14 öre.
     6 öre af denna gården är bolbyn, och
     8 öre kallas Hälleby jorden, huilken
     littera AE utwijser, utsäde     11 öre.
     Cronegård  1,                       11 öre.
     Arf och eget hemman 1,         7 öre.
B.  Utsäde,                       27 tunnor.
C.  Utsäde,                       32 tunnor.
D.  Hörer till gärdet B.
E.  Igenlagd åker, till eng.
F.  Engen,                         159 lass.
G.  Engarna,                       26 lass.
AE.  Engen,                        80 lass.
     Tarfueskog intz till byn utan allenast
     till Hälleby jorden.  Muulbeet något litet.
     Qwarn  }                                  Sågequarn,        0.
     Fiske    }  intz.
     Humblegårdar,                                                   0.
     Åker af godh leerjord.


     Explicatio specialis.

1.  Gården hafuer utsäde, skate    13 1/4 tunnor.
2.  Cronegård, utsäde                  10 1/8 tunnor.
3.  Arf och egen,                           6 1/8 tunnor.
1.  Skategården hafuer höö,          119 lass.
2.  Cronegården, höö                     91 lass.
3.  Arf och egen gården,                 55 lass.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.