T1:164-5


(Rubrik:)
Tuhundradz heredt,  Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Bäckeby, skategård 1,      16 öre.
B.  Utsäde,                       19 tunnor.
C.  Utsäde,                       23 tunnor.
D.  Utsäde, både tillhopa,   9 tunnor.
D.  Enget,                          18 lass.
E.  Utsäde,                         4 tunnor.
F.  Enget,                           12 lass.
G.  Långengen,                  140 lass.
H.  Utsäde,                         2 tunnor.
I.   Enget,                           10 lass.

Arf och egit heman 1,        9 öre.
Skog och muulbeet till nödtorften.
Fiske, sågh och miölquarn,             0.
Humblegårdar,                               0.
Godh åker af leera.


      Explicatio specialis.

1.  Är skategården, åhrligit utsäde    17 3/4 tunnor.
     Höö der till,                                108 lass.
2.  Arf och egen gård, utsäde           10 3/4 tunnor.
     Höö der till,                                 72 lass.


(Karttext:)
Kumbla möter, är academia.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.