T1:166-7


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Lundby sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Skäleby, skategård   2.
     Arf och eget heman    1,     1 1/2 öre.
     Den ena skategården,         11 öresland.
     Den andra,                         11 öresland.
B.  Utsäde,                   30 tunnor.
C.  Utsäde,                   32 tunnor.
D.  Tompter.
E.  Höö,                        40 lass,  om det wore
     eng, men det är hesthaga.
F.  Långengen,               303 lass.
G.  Utsäde,                      2 tunnor.
H.  }     Hagar, upkörde till hafreland, elliest bru-
I.   }      kas till  beetesshagar.
K.  Hagarna brukass at slåå,   30 lass.
     Muulbeet efter nödtorften.  Men skog
     intz.
     Intet fiske.
     Qwarn intz.  Sågequarn,                0.
L.  Hagarna                           24 lass.
     Humblegårdar,                              0.
     Åker af godh leerjordh.


      Specialis explicatio.

1.  Arf och egen gård, utsäde      4 tunnor.
2.  Skategården, utsäde              14 tunnor.
3.  Är och skategård,                  14 tunnor.
1.  Arf och egen gården, höö       19 lass.
2.  Skategården,                          69 lass.
3.  Skategård,                              69 lass.


(Karttext:)
Tiur möter.
Össby egor möta.
Hackesta och Krijsta egor möta och Prästegårdz egor.