T1:168


(Rubrik:)
Barkar sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Wästereng, cronegård            8 öre.
B.  Utsäde,                           8 1/4 tunnor.
C.  Utsäde,                           10 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö           8 lass.
E.  Hårdwalss eng, höö           50 lass.
F.  Skogen och betessmarken.
G.  Lindön.
     Skog och muulbet till fyllest.
     Goot fiske.
     Sågh och miölquarn,            0.
     Humblegård,                       0.


(Karttext:)
Meler lacus.
Ridöön möter.
Eke jord och ene jord.
Hård-wallss eng.
Eke jord och ene jord.
Hårdwallss eng.
Meler lacus.
Lindöön lyder till Wästereng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.