T1:169-170


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,  Barkar sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Ridöön, cronegården          2.
     1.  Gården är                      8 öresland.
     2.  Gården är och                8 öresland.
B.  Utsäde,                   22 tunnor.
C.  Utsäde,                   21 ½ tunnor.
D.  Hårdwalsseng, höö          90 lass.
E.  Myr eng till Ridöön höö    33 lass.
     Skog och mulbet tillfyllest.
     Gott fishe.
     Sågh och miölquarn            0.
     Humblegårdar                    0.

    Specialis explicatio.

1. Gården vtsår åhrligen        10 7/8 tunnor.
2. Gården vtsår                     10 7/8 tunnor.
    1. Gården hafuer höö         61 ½ lass.
    2. Gården hafuer höö         61 ½ lass.

(Karttext:)

Meler lacus
Eke jord
Eke jord
Ene jord
Väster eng möter
Eke och ene jord
Myr eng till Ridöön
Hårdwallss eng
Kuröön möter
Eke och ene jord
Eke och enejord
Ridöö wijken
Meler lacus
Meler lacus
Scala ulnarum