T1:173-4


(Rubrik:)
Tuhundradz heradt,    Barkare sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Gote, skategård   2.   Den ene 12 öre, den andra  12 öre.
     Cronegård            1.                 3 1/2 öre.
     Frälssegård           1.                 2 öre.
B.  Utsäde,               39 tunnor.
C.  Utsäde,               30 tunnor.
D.  Lille engen,          36 lass.
E.  Wäster storengen,     105 lass.      Fiske,                    0.
     Skog och muulbeet effter nödtorfften.
     Sågh och miölquarn intz.  Humblegårdar,                    0.
     Godh åker af leer jord.


      Notarum explicatio.

1.  Skategården, utsäde          13 1/4 tunnor.
2.  Skategården, utsäde          13 1/4 tunnor.
3.  Cronegård,                        4 3/4 tunnor.
4.  Frälssegård,                       3 1/4 tunnor.
1.  Skategården, höö              53 3/4 lass.
2.  Skategården,                     53 3/4 lass.
3.  Cronegård,                        19 3/4 lass.
4.  Frälssegård,                       13 3/4 lass.


(Karttext:)
Betz haga.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.