T1:180


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Hernwij sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Lille Hernwij gård,    5.
     1.  Nörregård, skate      9 1/2 öre.
     2.  Är crone,                  8 öre.
     3.  Är skate,                   8 öre.
     4.  Är crone,                  6.  2  penningar.
     5.  Är crone,                  6.  2  penningar.
B.   Utsäde                         56 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                         58 tunnor. 
D.  Hårdwalss eng,             33 1/2 lass.
E.  Beetess haga    }      Doga till
F.  Beetess haga    }      åker och eng.
G.  Hårdwalss eng,               31 lass.
     Ingen skog, huarken
     elak eller godh.
     Muulbet litet.
     Fiskewatn,                        0.
     Sågequarn,                       0.
     Miölquarn 1, till
     skategården.
     Humblegårdar,                  0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, utsäde       16 tunnor.
2.  Utsäde,                  13 1/2 tunnor.
3.  Utsäde,                  13 1/2 tunnor.
4.  Utsäde,                   7 1/4 tunnor.
5.  Utsäde,                   7 1/4 tunnor
1.  Gården, höö            19 lass.
2.  Gården, höö            14 lass.
3.  Och höö,                 14 lass.
4.  Höö,                        8 3/4 lass.
5.  Höö,                        8 3/4 lass.
Meer eng fins till den-
ne by folio 181 uti littera D.
Huilket hörer hijt halfpar-
ten, nemblig          115 1/2 lass.(Karttext:)
Betesshaga till Lille Hernwij.
NotaBene. En äng wid Stor Hernewi skall följa med1.
Hernwij Kyrkeby egor möta.
Beetess haga.
God leer jord öfuer hela gärdet, 56 1/2 tunnor.
Eng till Lille Hernwy af hård-wall.
Godh leer jord öfuer hela gärdet.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Modernare text  med blyerts.