T1:181


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Hernwij sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Store Hernwij, gårdar 8.  3 crone
     och frälsse                           5.
     1.  Crone, är                       4 1/2 öresland.
     2.  Crone, är                       4 1/2 öre.
     3.  Crone, är                       4 1/2 öre.
     4.  Frälsse, är                      4 1/2 öre.
     5.  Frälsse, är                      4 1/2 öre.
     6.  Frälsse, är                      4 1/2 öre.
     7.  Frälsse, är                      4 1/2 öre.
     8.  Frälsse,                          4 1/2 öre.
B.  Gärdet, utsäde,                   75 tunnor.
C.  Utsäde,                               56 tunnor.
D.  Hårdwalss eng till Store och
     Lille Hernwij, lijka mykit teeg
     om teeg, höö                        231 lass.
E.  }
F.  }  Beetesshagar, doga till åker och eng.
G.  }
H.  Skarp tofuug eng, höö          36 1/2 lass.
I.   Beetz haga.
K.  Täppa, utsäde                      1 1/2 tunnor.


      Notarum explicatio.

L.  Utsäde,                 7 3/8 tunnor.
     Muulbet liteet.
     Timber och tarfskog,     0.
     Näfuerskog,                  0.
N.  Qwarn 1, till frälsse.
     Fiske,                           0.
M.  Cronequarn,                1.
     Humblegårdar,              0.


     Specialis explicatio.

1.  Gården hafuer åhr-
     ligit utsäde,         8 3/4 tunnor.
     Höö der till hafuer sam-
     ma gård om,       19 lass.
     Både af enget D och H,
     men allenast halparten af
     enget D, den andra half-
     parten hörer till Lille
     Hernwij. Alla gårdar-
     na här uti Store Hern-
     wij hafua lika mykit.


(Karttext stora kartbilden:)
Beetess haga.
Torstuna sochn möter och Wansiö, såssom och Kylsta.
Danskebo egor möta.
Godh åker af leer jord.
Lind.
Lind.
Lind.
Beetess hag.
Leer jord öfuer hela gärdet.
Godh leer jordh öfuer hela gärdet.
Skarp eng medh tofuor.
Beetess haga.


(Karttext lilla kartan:)
Jädra egor möta.
Hårdwalss eng till Kyrkiebyn och Lille Hernwij, teeg om teeg lijka mykit.
Crone miölquarn.
Beetess haga till Lille Hernwij.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.