T1:182


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Hernwij sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Rottbrunna är gårdar,               4.
     1.  Är nörregården, frälsse     6 öre.
     2.  Är frälsse,                        6 öre.
     3.  Är frälsse,                        6 öre.
     4.  Södergården, skate          13 öre.
B.  Utsäde,                                68 tunnor.
C.  Utsäde,                                52 tunnor.
D.  Skarp eng med skog ibland,  55 lass.
     Uti samma eng är et styke
     som är godh eng, höö            18 lass.
     och är noterat koo  signo+
E.  Lind, gamall åker,                  6 tunnor.


      Notarum explicatio.

F.  Hårdwalss eng godh,
     höö                                   72 lass.
G.  Utwald godh hårdwalss
     eng, höö                            22 lass.
H.  Måssewall,                       36 lass.
I.  Wreet, utsäde                     7 tunnor.
K.  Utsäde,                             5 tunnor.
     Tarfskog och muulbett
     till nödtorften.
     Timber och näfurskog,         0.
     Sågh och miölquarn,            0.
     Fiskewatn,                          0.
     Humblegårdar,                    0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, utsår           12 3/4 tunnor.
2.  Gården,                   12 3/4 tunnor.
3.  Gården,                   12 3/4 tunnor.
4.  Skategården,           27 3/4 tunnor.
1.  Gården, höö            38 1/4 lass.
2.  Gården, höö            38 1/4 lass.
3.  Gården, höö            38 1/4 lass.
4.  Skategården,           88 1/4 lass.


(Karttext, vänstra sidan:)
Leer jord.
Leer jord.
Skarp eng, full medh skogh.
Leer jord.
Leer jord.
Deta styket är godh eng.
Lind, hafuer warit åker.


(Karttext, högra sidan:)
Rootbrunna åker möter.
Leer jord.
Leer jord.
Godh hård-walss eng.
Lind.
Utwald, got engestyke.
Lind.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Röna egor möta.
Måsewall.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.