T1:183


(Rubrik:)


      Notarum explicatio.

A.  Röna är skategårdar,             2.
     1.  Nörrgården, är           17 öre.
     2.  Södergården, är         14 öre.
B.  Gärdet, utsäde                33 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                44 tunnor.
D.  Utsäde,                           10 tunnor.
E.  Wreeten, utsäde               3 1/8 tunnor.
F.  Täppa, utsäde                  1 tunnor.
G.  Hårdwalss eng, höö         117 lass.
H.  Wreet, utsäde                  1 1/2 tunnor.
I.   Wreet, utsäde                   7/8 tunnor.
K.  Beetesshaga, doger till åker
     och eng.
L.  Tompt.
M.  Tompt.
     Skog och muulbeet till nöd-
     torften.
     Timber och näfuerskog,    0.
     Sågh och miölquarn,         0.
     Fiskewatn,                       0.
     Humblegårdar,                 0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården åhrligt utsäde,      25 3/8 tunnor.
2.  Gården utsäde,                21 3/8 tunnor.
1.  Gården, höö                    64 lass.
2.  Gården, höö                    53 lass.


(Karttext:)
Lind.
Leer jord.
Beetesshaga.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Rottbrunna egor möta.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.