T1:184


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Hernwij sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Danskebo,  skatte 1/2 gård,             4 öre.
B.  Gärdet, utsäde                        16 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                        13 tunnor.
D.  Godh hårdwalss eng, höö         9 lass.
E.  Skarp eng, höö                        11 lass.
F.  Godh hårdwalss eng, höö         16 lass.
G.  Skarp eng, höö                        25 lass.
H.  Beetess haga  }
I.   Beetess haga  }  Doga till åker och eng.
     Tarfueskog itll nödtorften.
     Muulbeet liteet.
     Miölquarn som går heela åhret.
     Sågequarn,                                           0.
     Timber och näfuerskog och basteskog,  0.
     Humblegård,                                         0.


(Karttext:)
Hogstena egor möta.
Skarp eng.
Betess haga.
Moo jord.
Hård-walss eng, godh.
Leer jord.
Skarp eng.
Lind.
Leer jord.
Moo jord.
Eng, godh.
Betess haga.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.