T1:189


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Myrsiöö, gårdar            3.
     1.  Är skate,                 8 öre.
     2.  Är skate,                 8 öre.
     3.  Är cronegård,         16 öre.
B.  Gärdet, utsäde             34 1/4 tunnor.
D.  Gärdet, utsäde             40 tunnor.
E.  Buuten, utsäde              8 1/2 tunnor.
     och hörer till Wappby.
F.  Godh bärande eng, af een
     deel myrwall och mäst
     godh hårdwall, räntar
     höö,                             51 lass.
G.  Godh engeshaga,         27 lass.
H.  Godh engeshaga,         13 1/2 lass.
I.   Godh engeshaga,          12 lass.
K.  Godh engeshaga,          9 lass.
L.  Godh engeshaga,          12 lass.
M.  Lissle engen, godh       37 1/2 lass.
N.  Millan engen, lyder till
     Wappby, höö               33 lass.
O.  Eng till Wappby, godh,
     höö                              15 lass.
P.  Storengen, hörer till
     Myrsiöö, höö                66 lass.
Q.  Eng till Wappby, godh,
     räntar  höö,                    48 lass.
     Muulbeet, tarfue, timber,
     näfuer, baste, wedebrand
     och gärssellskog,             0.
     Fiskewatn,                      0.
     Qwarn eller quarnställe,   0.
     Humblegårdar,                0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården, utsåår         9 1/16 tunnor.
     Höö,                               59 lass.
2.  Skategårdz utsäde,          9 1/16 tunnor.
     Höö,                               59 lass.
3.  Cronegårdens utsäde,      17 tunnor.
     Höö,                               109 lass.
R.  Beetesshaga, doger till eng och åker.
S.  Betzhaga, doger till åker och eng.
T.  Beetsshaga, doger till åker och eng.


(Karttext:)
Wappby egor möta.
Godh eng af hårdwall och myrewall een deel.
Leer jord, godh.
Torstuna byess egor möta alt utmed åhn.
Beetz haga.
Beetz haga.
Beetz haga.
Leer jord.
Myrsiö skogh möter.
Enges haga.
Enges haga.
Enges haga.
Leer jordh.
Enges haga.
Enges haga.
Lind.
Lille engen, godh eng.
Denne eng hörer till Wappby.
Eng till Wappby.
Denne eng hörer till Myrsiö.
Eng till Wappby.
Ryda egor och Nysätra sochn möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.