T1:190


(Rubrik:)
Torstuna heradt och Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Wappby, gårdar              7.
     1.  Skategård een,         18 öre 4 peningland.
     2.  Cronegård,               6 öre.
     3.  Är cronegård,           6 öre.
     4.  Cronegård,               6 öre.
     5.  Cronegård,               6 öre.
     6.  Cronegård,               6 öre.
     7.  Cronegård,               6 öre.
B.  Gärdet, utsäde              84 1/2 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde              97 1/2 tunnor.
D.  Godh bärande eng,       61 1/2 lass.
E.  Godh eng, höö              94 1/2 lass.
F.  }
G.  }
H.  }            Beetz täppor.
I.   }
K.  }
L.  }
M.  }
     Skog liteet.  Betesmark elack.
     Timber, näfuer, baste och swe-
     die skog,                                      0.
     Fiske watn,                                  0.
     Qwarnställe gamalt förlagdt.
     Humblegård een, godh, till
     skategården.
     Till cronegårdarna är inga
     humblegårdar.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården utsår,            25 tunnor.
     Höö,                                 48 lass.
2.  Cronegården, utsäde         11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
3.  Cronegård, utsäde             11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
4.  Cronegård, utsäde             11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
5.  Cronegård, utsäde             11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
6.  Cronegård, utsäde             11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
7.  Cronegård, utsäde             11 tunnor.
     Höö,                                 18 lass.
     Denne by hafuer och så
     eng uti Myrsiöö,                 96 lass.    Folio 189.


(Karttext:)
Herle egor möta.
Mojord.
Leer jord.
Godh bärande eng.
Leer jord.
Godh leer jord.
Leer jord.
Mojord.
Leer jord.
Beetes hagar.
Godh leer jord.
Mojord.
Godh bärande eng.
Mojord.
Lind.
Myrsiö egor möta.


(Karttext:)
Scala ulnarum.