T1:191


(Rubrik vänstra sidan:)
Torstuna heradt.

Explicatio specialis.
(Saknar text:)


(Karttext:)
Herle möter.
Kärfueskogz egor möta.
Leer jord.
Godh Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Torstuna byss södergärde möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Rubrik högra sidan:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Torstuna by, är gårdar     7.
     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
B  Utsäde,                         80 tunnor.
     Uti B hafuer pastor teeg-
     skiffte med bönderna.
C.  Pastoris buut för sigh
     siälf, utsäde                    9 3/4 tunnor.
D.  Utsäde,                         1 7/8 tunnor.
     Hörer till Klåkargården.
E.  Utsäde,                          3/4 tunnor.
     hörer till Prästegården.
F.  Alle sex F äre pastoris
     teegar, ränta höö,            34 lass,
     af got slagz höö.
G.  Äre pastoris beetesstompter.
H.  Alle sex H äre bönder-
     nas och cappellarens tegar,
     och ränta tillhopa             45 lass.
I.   }
K.  }
L.  }
M. }
N.  }     Betess tompter.
O.  }
P.  }
Q.  Länsmannens betesstompt.
R.  }
S.  }
T.  }
U.  }
W.  }     Beetess tompter.
X.  }
Y.  }
Z.  }
a.   }
b.   }


(Karttext:)
Prästegården.
Cappelans gården.