T1:192


(Rubrik:)
Torstuna heradt,    Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Torstuna kyrkia.
B.  Utsäde,                             97 tunnor.
C.  Pastoris åkerbuut för sig siälf, och
     bönderna hafua intz der uti medh
     honom, utsäde                    15 tunnor.
E.  Hafrewret, utsäde               1 7/8 tunnor.
F.  Wreet, utsäde                     9 tunnor.
G.  Wreet, utsäde                    10 tunnor.
H.  Hårdwalss eng, godh, höö  426 lass.
D.  Åkertäppa, utsäde              4 tunnor.
     Timber och näfuerskog,           0.
     Tarfueskog något till gärssell
     och stöör och wedebrand.
     Såg och miölquarn,                  0.
     Muulbet liten och elak.
     Basteskog,                              0.
     Fiske,                                      0.


(Karttext:)
Nörre Torstuna byss åker möter.
Kärfueskog möter.
Godh leer jord.
Leer jord.
Godh leer mylla.
Husseby egor möta.
Lind.
Leer mylla.
F.  Folio antecknat1.
Leer jord.
Höflinge egor möta.
Leer jord.
Myrsiöö egor möta.
Godh hårdwalss eng, hörer till Torstuna by och Prästegården, teegskifftes.
Höflinge engiar möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Se sid 193.