T1:193


(Rubrik vänstra sidan:)
Torstuna heradt.


(Karttext vänstra sidan:)
Torsslunda åker möter.
Godh leer jord öfuer heela gärdet.
Kylsta åker möter
Kylesta egor möta.
Godh leer jord.
nsiö åker möter.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Rubrik höger sida:)
Torstuna sochn.


       Specialis explicato.

1.  Gårdens utsäde,           14 1/4 tunnor.
     Medh wreetarna.
     Höö,                            66 lass.
2.  Gårdens utsäde både i
     gärden och i wretar,      19 1/2 tunnor.
     Höö, både i engiarna och i
     enges hagar,                  88 lass.
3.  Gårdens utsäde, både uthi
     gärden och wreetar,       44 lass.
     Höö, både i engiar och enges-
     hagar,                            200 lass.
    
     Uti denne by ligger een ut-
     jord och hörer till Oluf Larsson
     i Kylesta.  F. Förbemälte utjord                  F.  Folio 195.
     är och här uti inräknat. 
     Till denne by fins en utjord,  folio 199,
     uti Torsslunda, om                  3 öre.


      Notarum explicatio.

A.  Höflinge, skategårdar              3.
     1.  Är till öretalet                 4 1/3 öre.
     2.  Är                                  5 2/3 öre.
     3.  Är                                  12 öre.
B.  Gärdet, utsäde                    62 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                    35 1/2 tunnor.
D.  Gärdet, utsäde                    40 1/2 tunnor.
E.  Wreet, utsäde                      6 1/2 tunnor.
F.  Wreet, utsäde                      8 tunnor.
     Uti samma wreet är een lind
     som doger till åker,               3 1/4 tunnor.
G.  Wreet, utsäde                      3 tunnor.
H.  Enges haga, höö                   9 lass.
I.   Enges täppa,                        3 1/2 lass.
K.  }
L.  }
M.  }        Kalfue täppor.
N.  }
     Skog och muulbeet ganska ringa.
     Fiske, såg och miölquarn,             0.
O.  Godh hårdwalz eng, höö             201 lass. }   Sequenti
P.  Godh hårdwalz eng, höö              141 lass. }   folio.


(Karttext:)
Torstuna by egor möta.
Lind, doger till åker.
Medellmåtig godh jord.
Höflinge eng möta.
Enges täppa.
Leer jord.
Ler jord.
Leer jord.
Wånsiö åker möter.