T1:194


(Rubrik:)
Torstuna heradt,     Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Wånsiö, skategårdar            2.
     1.  Är till öretal               .
     2.  Är till öretal               .
B.  Gärdet, utsäde                   57 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                   58 tunnor.
D.  Wreeten, utsäde                 2 tunnor.
E.  Beetes haga, doger till åker och eng.
F.  Beetes haga, doger till eng.             Folio sequenti  195.
G.  Godh hårdwalss eng,     441 lass.   Folio sequenti.
H.  Utmark och beetessmark.              Folio sequenti.
     Timber, näfuer och baskeskog1,         0.
     Liten och elak beetessmark.
     Sågequarn,                                         0.
     Miölquarnar är här till                         2 stycken.


(Karttext vänstra kartan:)
Torstuna byss eng möta.
Godh hårdwalss, hörer till Höflinge.
Godh hårdwalss eng, hörer till Höflinge.
Wånsiö eng möta, folio sequenti.


(Karttext högra kartan:)
Höflinge åker möter.
Leer jord.
Leer jord, godh.
Leer jord.
Leer jord.
Hestehaga.
Leer jord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för basteskog?