T1:195


(Rubrik:)
Torstuna heradt,     Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Kylesta, gårdar            4.
     1.  Skategården är        6 ½ öre.              
     2.  Skategården är        9 ½ öre.
     3.  Cronegård är          11 öre.
     4.  Frälssegård är          5 öre. 
B.  Gärdet, utsäde                   52 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                   42 tunnor.
D.  Beetes haga.
E.  Liten haga.    }till bete doga till åker
F.  Liten haga.
G.  Stor engen höö            74 ½ lass.
     Den andra skategården hafwer
     een liten humblegård     200 stänger.
     Sama gård hafwer miölquarn 1.
     Cronegården hafwer hal quarn med
     frälsegården. Humblegård liten, 150 stänger.
     Skog och muulbeet                             0.
     Sågequarn,                                         0.
     Uti gärdet B ligger een lind                  8 tunnor.   
     Räntar höö                                         24 lass

     Specialis explicatio    

1.  Gården såår åhr-
     ligen                9 ½ tunna.
     Höö                16 ½ lass.
2.  Skategården   13 1/4 tunna.
     Höö                20 ½ lass.
3.  Cronegården   17 tunnor.
     Höö                25 lass.
4.  Frälsegården   7 tunnor.
     Höö                12 lass.     
     Tilld denne by är
     een vtjord i Höflinge   
     fins folio 193.    

(Karttext:)

Höfling åker möter
Jädra åker möter
Härnewij sochn möter
Lind
Skog
Godh hårdwalz eng bärande till Wåmsiö
Beetes haga
Godh jord af leer mylla
Höflinge åker möter
Leer jord
Wåmsiö gärdet möter
Leer jord
Leer jord
Beetz haga
Härnewij sochn möter
Leer jord
Leer jord
Skarpengen full medh ene buskar och tufwor
Intz synnerlig godh
Denne wägen löper åt Grän i Långtora sochn
Godh bärande hårdwalss eng
Denne åhn ähr kommen ifrå Myrsiö och ifrå Hwitinge sochn
Långtora byss engier möta
Scala ulnarum
Lind