T1:196


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Åby, skategård 1,          10 1/2 öre.
B.  Gärdet, utsäde               22 tunnor.
C.  Gårdet, utsäde,              19 tunnor.
D.  Enges haga, höö              6 lass.
E.  Beetes haga, doger till eng och åker.
F.  Hårdwalss eng, höö         12 lass.
G.  Hårdwalss eng, höö         33 lass.
H.  Enges haga, höö              18 lass.
     Muulbete litet och elackt.
     Skog ganska ringa.
     Såg och miölquarn,         0.
     Fiske,                             0.
     Humblegård,                   0.


      Notarum explicatio.

I.  Högstena, skategårdar            2.
     1.  Är till öretal,                   19 öre.
     2.  Är öretal,                       13 1/3 öre.         
K.  Gärdet, utsäde                   35 tunnor.
L.  Gärdet, utsäde                    42 tunnor.
M.  Beetess haga.   } 
N.  Betess haga.     }    Doga till åker och eng.
O.  Hårdwalss eng, höö            11 lass.
P.  Hårdwalss eng, höö             24 lass.
Q.  Hårdwalss eng, höö            10 lass.
R.  Beetess hag, doger till åker och eng.
S.  Hårdwalz eng, hörer till Jädra, folio 198,   15 lass.
T.  Engesstyke till  Jädra, höö      3 lass.
U.  Engesstyket till Jädra,            1 1/2 lass. 
     Skog och muulbete ganska litet.
     Wedebrand litet.
     Såg och miölquarn,                  0.
     Fiske,                                      0.
     Humblegårdar,                         0.


      Explicatio specialis.

1.  Skategårdens utsäde,         23 tunnor.
     Höö,                                  27 1/2 lass.
2.  Skategårdens utsäde,         15 1/2 tunnor.
     Höö,                                  17 1/2 lass.


(Karttext vänstra sidan:)
Hårdwalss eng till Aby1.
Här möta Käflinge egor.
Hårdwalss eng till Åby.
Skarpt styke.
Hörer till Jädra.
Beetess haga.
Hård-walss eng, till Jädra.
Jädra.
Hårdwalss eng till Åby.


(Karttext högra sidan:)
Leer jord.
Enges haga.
Käflinge egor möta.
Leer jord.
Leer jord.
Jädra egor möta.
Beetz haga.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre jord.
Leer jord.
Beetess haga.
Leer jord.
Brunby egor i Frösthult sochn möta.
Leer jord.
Beetess haga.
Brunby egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för Åby.