T1:197


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Käflinge, gårdar              3.
     1.  Skategården är       8 öre.
     2.  Skategården är      10 öre.
     3.  Är frälsse,               6 öre.
B.  Gärdet, utsäde            42 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde            41 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,           51 lass.
E.  Hårdwalss eng,            57 lass.
F.  Hårdwalz eng,              45 lass.
G.  Kohaga, doger till eng.
H.  Täppa, at beeta uthi.
I.   Hårdwalss eng,             33 lass.
     Muulbeet intz utom i hagarna.
     Wedebrand och annan tarfue-
     skog elak.
     Timber och näfuerskog,      0.
     Såg och miölquarn,             0.
     Fiske och humblegårdar,     0.


      Specialis explicatio.

1.  Skategården,         13 3/4 tunnor.
     Höö,                      63 lass.
2.  Skategården,          15 3/4 tunnor.
     Höö,                      70 lass.
3.  Frälssegården,        11 1/2 tunnor.
     Höö,                       50 lass.


(Karttext:)
Leer jord.
Högstena egor möta.
Leer jord.
Brunna egor möta.
Hårdwalss eng.
Leer jord.
Hårdwalss eng.
Hårdwalss eng.
Täppa.
Hårdwalss eng.
Kohaga.
Högstena egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.