T1:198


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Jädra, är cronegårdar           6.
     1.  Är till öretal              5 öre.
     2.  Är                            5 öre.
     3.  Är                            5 öre.
     4.  Är                            5 öre.
     5.  Är                            5 öre.
     6.  Är                            5 öre.
B.  Gärdet, utsäde              52 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde              54 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö      48 lass.
E.  Beetess haga, doger till eng
     och åker.
F.  Lööt, doger till eng.
     Skog och muulbeete litet.
     Såg och miölquarn,          0.
     Fiskewatn,                       0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården, åhrligit utsäde        10 1/2 tunnor.
2.  Gården, utsäde                   10 1/2 tunnor.
3.  Gården, utsäde                   10 1/2 tunnor.
4.  Gården, utsäde                   10 1/2 tunnor.
5.  Gården, utsäde                   10 1/2 tunnor.
6.  Gården, utsäde                   10 1/2 tunnor.
På hwarder gården löper
höö,                                         8 lass.

Mer eng till denne by fins folio 196,
uti Högstena, noterade S. T. U.
Ränta alla tillhopa,                   19 1/2.


(Karttext:)
Hårdwalss eng medh små skog ibland.
Högstena egor möta.
Lind.
Leer mylla.
Leer mylla.
Lind.
Leer mylla.
Leer jord.
Betess haga.
Leer jord.
Kylesta egor möta.
Lööt.