T1:199


(Rubrik:)
Torstuna heradt,   Torstuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Torsslunda, skategårdar                 3,
     1.  Och nörresta gården är,        14 öre.
     2.  Gården är,                            13 öre.
     3.  Och södersta gården,            15 1/2 öre.
B.  Gärdet, utsäde                           21 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                           51 tunnor.
D.  Gärdet, utsäde                           31 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                    5 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö                   126 lass.
G.  Haga, höö                                  4 lass.
H.  Sloterhaga, höö                          9 lass.
I.   Sloterhaga, höö                          5 lass.
K.  }
L.  }  Wreetarna, utsäde tillhopa      2 tunnor.
     Elackt muulbete.  Tarfueskog något
     litet.  Näfuer och timberskog,      0.
     Såg och miölquarn,                     0.
     Humblegårdar, een till hwar gård.
     Fiskewatn,                                  0.


      Specialis explicatio.

1.  Och norreste gården, utsäde       17 1/2 tunnor.
2.  Gården,                                      16 1/2 tunnor.
3.  Och söderste gården,                  18 1/2 tunnor.
1.  Gården, hafuer höö                     48 1/2 lass.
2.  Gården, höö                               46 1/2 lass.
3.  Södergården,                              54 lass.

Anders Biörsson i Höflinge hafer
uti denna by en utjord,     3 öresland,
huilken är och här inräknadt medh
Torsslundaa byess utsäde.


(Karttext:)
Hwsseby eng möter.
Hårdwalss eng.
Hwalssbrunna åker möter.
Brunna möter.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hafre jord.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Hafre jord.
Höflinge åker möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.