T1:2-3


(Register sid 2:)
Tuhundradh heradh, innehåller efterskref-
ne sochnar.

Dingtuna och                                 Lundby och
Lilleheradt.                                    Barkare sochnar.

    Dingtuna sochn.           folio 93.                                                   folio.
Utwreeta,                                 93.    Huusta,                                    133.
Ekeby,                                     94.    Bålby,                                      134. 135.
Skogsta,                                  95.    Halsta,                                      136. 137.
Kallsäby,                                 96.   
Slittsta,                                    97.             Lillehäredz sochn.             141.
Tibbele,                                   98.      Yter Åby,                                141.
Tuna,                                       99.      Gränsta,                                  142.
Biärby,                                    100.     Boda,                                     142.
Wässby,                                  101.     Åby,                                       143.
Sippersta,                                101.     Lundby,                                  144.
Utkumbla,                                102.     Litzlunda,                               145.
Nässby,                                   103.      Prästegården,                        145.
Lospånga,                                104.      Skästa,                                 146. 147.
Bullesta,                                   105.      Aleby torp,                           147.
Kyrkiebyn,                               106.      Krusstorp,                            148.
Österby,                                   106.
Mälby,                                     107.             Lunby sochn.                  150.
Skillsta,                                    108.        Gränesta                              151.
Öster Jädra,                             109.        Krijsta,                                152.153.
Wäster Jädra,                          110.        Kråkebo,                             153.
Gogsta,                                    111.        Hackesta,                            154. 155.
Hambra,                                  112.         Kanickelundby,                   156. 157.
Forkesta,                                 113.         Össby,                                158. 159.
Tängeby,                         114. 115.          Biärby,                               160. 161.
Uppwreeta,                             116.          Tiur,                                   162. 163.
Tårp,                                       117.          Bäckeby,                            164. 165.
Grippby,                          118. 119.          Skäleby,                             166. 167.
Ekelunda  Elberga,                  120.
Uppkumbla eller Stockkumbla. 121.
Råby,                                        122.
Käflinge,                                    123.
Froby,                                       124.
Boberga,                                   125.
Wångesta,                         126. 127.
Olesta,                                      128.
Uträlla,                                      129.
Frändesta,                         130. 131.
Gilltuna,                                     132.

(Register sid 3:)
      Barkar sochn.              folio 168.                                                 Folio.
Wästereng,                                168.
Ridöön,                             169. 170.
Kuröön,                             171. 172.
Gote,                                 173. 174.

                      Torstuna                                         heradt innehål-         180.
          ler efterskrefne sochnar                       Wallby,                            205.
Hernwij och Hwitinge och                             En stoor myra som hörer till Skem-
Torstuna,     Östrunda soch-                         sta och Forssby i Simptuna sochn, såssom  } 206.
                     nar.                                          och till Wallby i Torstuna sochn.
                                                                    Brunna,                             207.
            Hernwij1 sochn.               180.         Grinda,                              208.
Lille Hernwij,                               180.         Åseby,                              209.
Store Hernwij,                             181.         Kärfueskog,                      210.
Rottbrunna,                                  182.         Holmesta,                         211.
Röna,                                           183.         Nibbele,                           212.
Danshebo,                                    184.         Tibbele,                            213.
                                                                     Söder Kålsta,                  214.
            Torstuna sochn.                189.          Rung,                              215.
 Myrsiö,                                       189.          Norre Kålsta,                  216.
Wappby,                                      190.         Ekeby,                             217.
Torstuna byss nörre gärde,            191.         Njddala,                           218.
Torstuna byss eng och beetesstompter           Strömsta,                         219.
sampt Prästegården och Klåkargården, 191.  Källinge,                          220.
Torstuna byss södergärde med engen, 192.    Spånga,                           221.
Höflinge,                                        193.         Härle,                              222.
Wemsiö och Höflinge eng,              194.         Oresta,                            223.
Kylesta och Wemsiö eng,               195.        
Åby och Högstena med Jädra eng,  196.                    Hwitinge sochn,    224.
Käflinge,                                         197.         Skräddarbo,                    224.
Jädra,                                             198.         Säby, Määlby, Prästegården och
Toorsslunda,                                   199.         Klåkargården,                  225.
Sijsta,                                             200.         Bogsta och Hemannebo,   226.
Jurby,                                             201.         Gillberga,                          227.
Hwalssbrunna,                                203.         Nässellsta och Brunsätra,   228.
Husseby,                                        204.          Näässbo,                          229.
                                                                       Össby,                              230.
                                                                       Klinta,                               231.
                                                                       Hollm och Torpet S,          232.
                                                                       Mörkerby och Kättebo,     233.
                                                                       Nickebo,                           234.
                                                                       Axsiö,                                235.
                                                                       Brunkebo och Knubbebo,  236.
                                                                       Grimölla,                            237.
                                                                       Önssebo,                           238.
                                                                       Sanda,                               239.
                                                                       Ramsiö,                             240.
                                                                       Myre eng till Store och Lille Ramsiö, kal-
                                                                       lass Räfmåsan och Suppmyran, 241.__________________
1r placerat ovanför.