T1:20


(Rubrik:)
Siende heradt.


    Notarum explicatio.

A.  Prästegården.
B.  Utsäde,                               17 tunnor.
C.  Utsäde,                               18 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö             66 lass.
E.  Eng med skog ibland, höö    29 lass.
     Skog och muulbet till nödtorften.
     Sågh, miölquarn och fiske,         0.
     Timber, näfuer och basteskog,  0.
     Humblegård,                             0.


(Under skalan:)
Scala ulnarum


(Karttext:)
Enges haga medh mykit skog.
Gralinge möter, är frälsse.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Hårdwalss eng, medellmåttig.
Lind.
Körkiebyss egor möta.
Leer jord.