T1:200


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Sijsta, skategårdar     2.
     1.  Och nörregården är,              16 1/3 öresland.
     2.  Och södergården är,              16 öresland.
B.  Gärdet, utsäde                            56 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                            35 1/2 tunnor.
D.  Skarp eng, höö                           24 lass.
E.  Godh hårdwalss eng,                   36 lass.
F.  Myr eng, höö                               9 lass.
G.  Myr eng, höö                               9 lass.
H.  Kalfue täppa, doger till åker.
I.   Kohga, doger till åker och eng..
K.  Täppa at beeta uti, doger till åker.
L.  Åker täppa, utsäde                      2 1/2 tunnor.
     Skog ingen.  Muulbete intz utan i hagarna.
     Såg och miölquarn,                       0.
     Fiskewatn,                                    0.
     Humblegårdar, een liten hwardera.


      Explicatio specialis.

1.  Hafuer utsäde,           23 1/2 tunnor.
     Höö,                          40 lass.
2.  Gården hafuer,           22 1/4 tunnor.
     Höö,                          38 lass.
Uti myrengiarna,  både
hafuer den 1 gården,
höö,                                70 lass.
Den 2 gården,                  68 lass.


(Karttext:)
Här möter een myr som ly-der till Skenesta och Forssby i Simtuna sochn och Wallby i Torstuna sochn och fins folio 206, <n>oterat <l>ittera M. N.
Leer jord.
Jurby eng möta.
Wallby möter.
Eng intz synner-lig godh, skarp.
Leer jord.
Kärfue-skog möter.
Kalfue täppa.
Leer jord.
Kohaga.
Lind.
Eng.
Wallby åker och eng möta
Leer jord.
Eng, hårdwal.
Betess täppa.
Eng.
Huseby hagar möta och Jädra åker och eng.