T1:201


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Jurby, skategårdar              3.
     1.  Och norregården är,         9 1/4 öre.
     2.  Är,                                   9 1/4 öre.
     3.  Och norresta är,              13 1/2 öre.
B.  Gärdet, utsäde                     30 tunnor.
C.  Utsäde,                               40 tunnor.
D.  Utsäde,                                8 tunnor.
E.  Hårdwalss eng,                     7 1/2 lass.
F.  Hårdwalss eng,                    109 lass.
G.  Wreten, utsäde                    1 1/2 tunnor.
     Muulbeet till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,        0.
     Wedebrand och annan små
     tarfueskog till nödtorften.
     Såg och miölquarn,               0.
     Fiske,                                  0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården hafuer
     åhrligit utsäde,        11 1/4 tunnor.
2.  Gården,                 11 1/4 tunnor.
3.  Gården,                 17 1/4 tunnor.
1.  Gården, höö           31 1/2 lass.
2.  Gården,                  31 1/2 lass.
41.  Gården,                 44 1/2 lass.


(Karttext:)
Tibbele eng möter.
Hård-walss eng.
Leer jord.
På denne sidan är derass skog.
Leer jord.
Holmesta eng mö-ter.
Leer jord.
Leer jord.
Holmesta åker möter.
Hårdwalss eng, tämelig godh.
Lind.
Leer jord.
Sista åker möter.
Sijsta eng möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum:)

__________________
1Fel för  3?