T1:203


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Hwalssbrunna, skategård  16 öre.
B.  Gärdet, utsäde,               28 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde,               36 tunnor.
D.  Åkertäppa, utsäde           2 tunnor.
E.  Åkertäppa, utsäde           1 1/16 tunnor.
F.  Åkertäppa, utsäde           1 1/8 tunnor.
G.  Åkertäppa, utsäde           3/4 tunnor.
H.  Hårdwalss eng,               69 lass.
I.   Kohaga, doger till åker och eng.
     Muulbete efter nödtorfften.
     Timber och näfuerskog,      0.
     Wedebrand och elliest annan små
     tarfueskog efter nödtorften.
     Såg och miölquarn,             0.
     Fiske,                                 0.
     Humblegård,                       0.


(Karttext:)
Torsslunda eng möter.
Godh hårdwalss eng.
Kohaga.
Lind.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Åsseby egor möta.
Leer jord.
Torsslunda åker möter.
Lind.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.