T1:205


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


(Till sid 204:)
     Notarum explicatio.

A.  Husseby, cronegårdar           3.
     Frälssegård,                           1. 
     1.  Cronegården, är             10 öre.
     2.  Cronegården, är             10 öre.
     3.  Frälssegården, är            10 öre.
     4.  Cronegården, är             10 öre.
B.  Gärdet, utsädet                   40 1/2 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                    41 1/2 tunnor.
     Uti gärdet C är een lind som
     håller,                                   7 3/4 tunnor.
     Doger till åker, är noterat M.
D.  Hårdwalss eng, höö             135 lass.
E.  Hårdwalss eng,                     25 1/2 lass.
F.  Hårdwalss eng,                     30 lass.
G.  Kohaga.
H.  }
I.   }  Beetess hagar, doga både
K.  }  till åker och eng.
L.  }
     Ingen skogh.
     Muulbeet allenast uthi hagarna.
     Fiske,                               0.
     Såg och miölquarn,           0.
    Humblegårdar,                   0.


(Till sid 204:)
      Specialis explicatio.

1.  Gården, åhrligt utsäde     40 1/4 tunnor.
2.  Gården, utsäde               40 1/4 tunnor.
3.  Gården, utsäde               40 1/4 tunnor.
4.  Frälssegården,                40 1/4 tunnor.
1.  Gården, höö                   47 1/2 lass.
2.  Gården, höö                   47 1/2 lass.
3.  Gården, höö                   47 1/2 lass.
4.  Frälssegården,                47 1/2 lass.


      Notarum explicatio.

A.  Wallby, skategård 1         8 öre.
B.  Gärdet, utsäde                 17 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                 16 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö         27 lass.
E.  Kohaga buskug, doger röijia till eng.
F.  Beetz haga, doger till åker och eng.
G.  Täppa.
     Elack muulbeet.   Timber och näfuerskog,   0.
     Liteet elliest små tarfueskog till nödtorften.
     Såg och miölquarn,                                    0.
     Humblegård till                                   40 stenger.
     Fiskewatn,                                                 0.
     Till denne by fins en eng folio 253, noterat littera  I.
     Räntar höö,                               12 lass.


(Karttext:)
Täppa.
Leer jord.
Haga.
Åssby egor möta.
Leer jord.
Kohaga med buskar ibland.
Lind.
Hårdwalss eng, medellmåtig godh.