T1:206


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

M.  Myreng, hörer till Skenesta
     och Forssby i Simtuna sochn.
     Räntar, höö                    144 lass.
N.  Myreng, hörer till Wallby
     i Torstuna sochn, räntar   56 lass.
     Wallby fins folio 205.


(Karttext:)
Myreng, till Skenesta och Forssby i Simptuna sochn, een den nörre deelen.
Wallby i Torstu-na sochn, denne södre deelen.
Sijsta åker möter, folio 8.
Wallby möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.