T1:207


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Brunna, skategårdar          2.
     1.  Nörre gården, är         16 öre.
     2.  Södre gården, är         16 öre.
B.  Gärdet, utsäde                 28 1/2 tunnor.
     Är och lind i gärdet B,      5 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                30 tunnor.  Lind i gärdet C,  2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö         140 lass.
E.  Kohaga, doger till åker och eng.
     Muulbeet elack.
     Timber och näfuerskog,      0.
     Elack tarfueskog,                0.
     Fiske, såg och miolquarn1,  0.
     Humblegårdar,                    0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården, utsäde              14 1/2 tunnor.
     Höö,                              70 lass.
2.  Gården, utsäde               14 1/2 tunnor.
     Höö,                              70 lass.


(Karttext:)
Grinda egor möta.
Leer jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Kohaga.
Leer jord.
Jädra egor möta.
Lind.
Eng, medellmåtig godh.


______________________
1Fel för miölquarn.