T1:208


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Grinda, skategårdar             3.
     1.  Nörregården,               14 öre.
     2.  Gården, är                   15 1/2 öre.
     3.  Södre gården, är          14 1/2 öre.
B.  Gärdet, utsäde                  47 1/2 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                  54 3/4 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö          87 lass.
E.  Enget, höö                        15 lass.
F.  Enget, höö                        21 lass.
G.  Beetz haga.  }   Doga till åker
H.  Beetz haga.  }  och eng.
I.   Täppa.
K.  Beetess haga, doger till åker
     och eng.
L.  Gärdet, utsäde                  7 1/2 tunnor.
     Ingen muulbeet, utan allenast
     uti hagarne.
     Skog ingen, huarken elack
     eller godh.
     Fiskewatn,                        0.
     Såg och miölquarn,           0.
     Humblegårdar,                  0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården och nörest, utsäde       17 7/8 tunnor.
2.  Gården, såår                            19 tunnor.
3.  Söderst gården, utsår               18 tunnor.
1.  Gården, höö                            40 lass.
2.  Gården, höö                            42 lass.
3.  Gården, höö                            41 lass.


(Karttext:)
Eng af hårdwall.
Skenesta åker möter.
Täppa.
Lind.
Beetz haga.
Skenesta möter.
God leer mylla.
Godh leer mylla.
Lind.
Eng af hårdwall
Åssby eng möter.
Beetz hagar.
Lind.
Eng af hårdwall
Brunna eng möter.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.