T1:209


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Åsseby, skategård  1           8 öre
B.  Gärdet, utsäde                     16 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                     15 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,                    36 lass.
E.  Betesshaga, doger till åker.
     Muulbeet elack, mäste mäst
     lita på andras skog.
     Ingen skog.
     Fiske,                         0.
     Såg och miölquarn,     0.
     Humblegård,               0.


(Karttext:)
Husseby egor möta.
Grinda egor.
Leer och mojord ibland.
Hårdwalss eng.
Leer och mojord ibland.
Lind.
Beetess haga.
Hwalssbrunna egor mota1.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för möta.