T1:21


(Rubrik:)
Iresta sochn.


     Notarum explicatio.

A.  Vllwij är gårdar                            2.
     1.  Är skattegård,                      11 1/2 öressland.
     2.  Är cronegård,                       11 öressland.
B.  Utsäde,                                     26 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                                     20 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                                      5 1/2 tunnor.
E.  Hårdwalss eng, höö                    33 lass.
F.  Hårdwalss eng, höö                    75 lass.
G.  Beetesshaga med skog ibland, doger till eng.
     Timber, näfuer och basteskog,         0.
     Muulbeet och annan tarfueskog till nödtorften.
     Humblegårdar en till hwardera gården, om
     100 stengr1 hwardera.
     Sågh och miölquarn, såssom och fiske,  0.


           Specialis explicatio.

1.  Gården åhrligit utsäde,             18 1/4 tunnor.
2.  Gården utsäde,                        13 tunnor.
Höö till den förste gården,             55 lass.
Höö till den andra gården,             53 lass.


(Karttext:)
Åker- land, obru-kat.
Hårdwalss eng, intz synnerlig godh.
Lind.
Beetess haga med skog ibland.
Leer jord.
Lät jord.
Lät jord.
Hårdwalss eng, intz mykit godh..
Lind.
Leer ord.
Älby möter.
Ler jord.
Älby möter.
Leer jord.
Leer jord.
Kyrke-byen möter.
Lind.
Eng.


_______________________
1Fel för stenger.