T1:210


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Kärfueskog, skategård     2.
     1.  Är                         12 öre.
     2.  Är                         12 öre.
B.  Gärdet, utsäde           28 1/2 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde           27 tunnor.
D.  Hårdwalss eng,          60 lass.
E.  Enges täppa,                3 lass.
F.  Enges täppa,                1 1/2 lass.
G.  Enge styket,                 5 lass.
     Elack muulbeet.
     Timber och nafuerskog1,   0.
     Liteet tarfueskog.
     Sågh och miölquarn,          0.
     Fiske watn,                       0.
     Humblegårdar,                  0.


      Specialis explicatio.

1.  Gården såår,       13 7/8 tunnor.
     Höö,                   34 5/8 tunnor.
2.  Gården såår,        13 7/8 tunnor.
     Höö,                   34 5/8 tunnor.


(Karttext:)
Holmesta åker och eng mö-ta.
Lind.
Sijsta eng moter2.
Holwalss3 eng, medellmåtig godh.
Lind.
Lind.
Eng.
Leer jord.
Husseby hagar möta.
Leer jord.
Lind.
Torstuna byss åker möter.
Leer jord.
Husseby åker möter.
Leer jord.
Lind.
Torstuna byess åker möter.


_________________
1Fel för näfuerskog.
2Fel för möter.
3Fel för hårdwalss?