T1:211


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Holmesta, gårdar              2.
     1.  Är skategård,             8 öre.
     2.  Frälssegård,               8 öre.
B.  Gärdet, utsäde                29 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde                24 1/2 tunnor.
D.  Hårdwalss eng, höö        93 lass.
     Muulbet något liteet.
     Tarfueskog efter nödtorften.
     Timber och näfuerskog,        0.
     Såg och miölquarn,               0.
     Fiske och humblegårdar,       0.


      Specialis explicatio.

1.  Är skategård, utsäde    13 3/8 tunnor.
2.  Frälsse, utsäde             13 3/8 tunnor.
1.  Gården, höö                 46 1/2 lass.
2.  Gården, höö                 46 1/2 lass.


(Karttext:)
Nibbele åker möter.
Leer jord.
Nibbele åker och eng möta.
Godh hård-walss eng.
Godh leer jord.
Leer jord.
Jurby eng möter.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Kärfueskog åker och eng möta.