T1:212


(Rubrik:)
Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Nibbele, skategårdar       2.
     1.  Är                         15 öre 9 penningar.
     2.  Är                         16 öre 15 penningar.
B.  Gärdet, utsäde           32 1/2 tunnor.
C.  Gärdet, utsäde           37 tunnor.
D.  Wreet, utsäde             3 3/4 tunnor.
E.  Beetz haga, doger till åker och eng.
F.  Hårdwalss eng, höö     126 lass.
G.  Enget, höö                   9 lass.
H.  Enget, höö                   15 lass.
I.   }
K.  }  Kalfue täppor.     Muulbet litet.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Timber och näfuerskog,       0.
     Qwarnställe,  1 gamalt.
     Sågh och fiske,                    0.


      Explicatio specialis.

1.  Gården i Nibbele, utsäde    16 9/16 tunnor.
2.  Gården,                              19 9/16 tunnor.
1.  Gården, höö                        60 lass.
2.  Gården, höö                        90 lass.


(Karttext:)
Tibbele åker och eng möta.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
God åker af leer jord.
Holme-sta åker möter.
Hårdwalss eng, godh.
Leer jord.
Jurby åker möter.
Beetess haga.
Holmesta eng möter.
Lind.
Eng.
Eng.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.