T1:213


(Rubrik:)
Torstuna heradt.


      Notarum explicatio.

A.  Tibbele, skategårdar        3.
     Cronegård,                       1.
     1.  Nörrgården, är         11 1/3 öre.
     2.  Och skate,                11 öre.
     3.  Crone, är                  12 1/2 öre.
     4.  Södergården,            16 1/3 öre.
B.  Utsäde,                          58 1/2 tunnor.
C.  Utsäde,                          35 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                          11 1/2 tunnor.
E.  Nörrgårdz eng, höö         12 lass.
F.  Fröengen, höö                 36 lass.
G.  Enget, höö                      21 lass.
H.  Södergårdz eng,               8 lass.
I.   Enget, höö                        5 lass.


      Notarum explicatio.

K.  By engen, höö      100 lass.
L.  }
M.  }
N.  }   Täppor.
O.  }
P.   }
     Muulbet och tarfue-
     skog till nödtorften.
     Näfuerskog, fiske,          0.
     Såg och miölquarn,         0.


      Specialis explicatio.

1.  Gårdens utsäde,          13 1/4 tunnor.
     Höö,                           46 lass.
2.  Gården,                       11 tunnor.
     Höö,                            39 lass.
3.  Crone gård,                 12 1/2 tunnor.
     Höö,                            44 lass.
4.  Gården ,                      16 1/2 tunnor.
     Höö,                            54 lass.


(Karttext:)
Eng.
Eng.
Hälss engen.
Rungz åker möter.
Igenlagd åker.
Lind.
Lind.
Rungz eng möter.
Nörr gårdz eng.
Frö engen.
God lermylla öfuer hela gärdet.
Leer jord.
Täppa.
By engen, af hårdwall.
Nibbele åker möter.
Till denne by finnes 4 små torp, folio 217. Utsår alle till-hopa 3 1/8 tunnor.
Nibbele eng moter1.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för möter.