T1:214


(Rubrik:)
Torstuna sochn


     Notarum explicatio.

A.  Söder Kålsta,  skategårdar        3.
     1.  Gården, är                   12 öre 20 penningar.
     2.  Gården, är                   13 öre.
B.  Utsäde,                                  29 tunnor.
C.  Utsäde,                                  38 tunnor.
D.  Utsäde,                                   4 tunnor.
E.  Utsäde,                                    2 tunnor.
F.  Utsäde,                                   1 3/4 tunnor.
G.  Utsäde,                                   2 tunnor.
H.  Hårdwalss eng godh, höö        66 lass.
I.   Beetz haga, doger till åker och eng.
K.  Täppa.
L.  Enges styket, höö                     2 1/2 lass.
     Muulbeet elack.  Tarfueskog godh.
     Timber och näfuerskog,             0.
     Såg och miölquarn,                    0.
     Fiskewatn,                                 0.


      Explicatio specialis.

1.  Wäster nörregården, åhrligt utsäde    13 3/4 tunnor.
2.  Millangården, åhrligt utsäde               14 7/8 tunnor.
3.  Gården, utsäde åhrligen                      9 3/4 tunnor.
1.  Gården, höö                                      25 lass.
2.  Gården, höö                                      27 lass.
3.  Gården, höö                                      16 1/2 lass.
     Till denne by lyder et eng, folio 215 noterat
     littera K.  Räntar, höö                        13 lass.


(Karttext:)
Ler jord.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Leer jord.
Eng god, af hård-wall.
Haga.