T1:215


(Rubrik:)
Torstuna heradt,  Torstuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Rung, gårdar                3.
     1.  Och söderste gården, är skat-
     tegård,                     14 öre.
     2.  Är arf och egit,     9 öre.
     3.  Är arf och egit,     9 öre.
B.  Gärdet, utsäde          16 öre.
C.  Utsäde,                    19 1/2 tunnor.
D.  Utsäde,                    15 tunnor.
E.  Utsäde,                     25 1/2 tunnor.
F.  Åker täppa, utsäde     2 tunnor.
G.  Åker täppa,               2 tunnor.
H.  Hårdwalss eng, höö   18 lass.
I.   Hårdwalss eng, höö    63 lass.
K.  Hårdwalss eng, hoo1, 13 lass.
     Deta enget hörer till Söder Kålsta.  Folio 214.
L.  Hårdwalss eng, höö     33 lass.
M.  }
N.  }  Beetess täppor.
O.  } 
     Muulbete effter nödtorfften.
     Timber och näfuerskogh,       0.
     Tarfueskog till nödtorften.
     Qwarnställe et, elackt.
     Sågequarn,                           0.
     Humblegårdar, een hwardera
     gården.
     Fiskewatn,                            0.


     Specialis explicatio.

1.  Gårdens, utsäde är       18 tunnor.
     Höö,                            57 lass.
2.  Academia, utsäde         11 tunnor.
     Höö,                            35 lass.
3.  Academia, utsäde         11 tunnor.
     Höö,                            35 lass.


(Karttext:)
Kålsta åker möter.
Söder Kålsta egor möta.
Hårdwalss eng.
Eng till Söder Kålsta.
Leer jord.
Skogen möter.
Hårdwalss eng.
Täppa.
Leer jord.
Täppa.
Täppa.
Åker täppa.
Tibbela eng möter.
Tibbela eng möta.
Leer jord.
Leer jord.
Eng.
Tibbela åker möter.

5 1/2 penningar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________________
1Fel för höö.